LUT-korkeakoulujen oppimisalusta on julkaistu vuonna 2020. Tämän oppimisympäristön sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia 23.9.2020 mennessä. Tässä saavutettavuusselosteessa on arvioitu ainoastaan LUT-korkeakoulujen oppimisympäristön sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta.  

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

LUT-korkeakoulun oppimisympäristö vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Oppimisympäristön puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä.

Saavutettavuuden kehittäminen 

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat: 

  • Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti)
  • Osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto)
  • Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi
  • Sivuston sisällössä on videomateriaalia, jotka ovat suomenkielisiä ja niissä ei ole tekstitystä suomeksi. Videoiden tekstitys aiheuttaa tällä hetkellä kohtuuttomia kuluja sekä resurssien käyttöä. Videot ovat rajoitetun ajan kurssipohjilla. Englanninkieliset videot tekstitetään. Kun suomen kieli saadaan helposti ja asiallisin kulun videoille, otetaan tekstitys käyttöön. 

LUT-korkeakoulut päivittää oppimisympäristöään koko ajan tarpeiden mukaan. LUT-korkeakoulujen oppimisympäristö ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia, sillä uudet säädökset otetaan käyttöön asteittain järkevin kustannuksin. Saavutettavuutta parantavia muutostöitä kustannukset huomioiden tehdään nykyiseen olevaan verkkosivustoon.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia LUT-yliopiston verkkosivujen kehittämisestä. Oppimisympäristöä koskevat yhteydenotot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen opetushelp@lut.fi. 

Oppimisympäristön käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta) kantelu tai selvityspyyntö koskien LUT-korkeakoulun saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Kantelun tai selvityspyynnön tekeminen LUT-korkeakoulujen oppimisympäristön osalta on mahdollista 23.9.2020. Mobiilisovellusten ja opetusvideoiden osalta kantelun tai selvityspyynnön tekeminen on mahdollista 23.9.2021 alkaen. 

Saavutettavuusseloste on laadittu 4.9.2020. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.