Opettajille, paperitenttien lataamiseen painettavaksi. Itserekisteröi itsesi kurssille ja palauta tentti oikean päivän kohdalla. Palautus sulkeutuu 4 päivää ennen tenttiä.

For teachers, for uploading paper exams to be printed. Self-enroll to course and submit to correct day submission box. Submission ends 4 days before the exam.