Opettajille, paperitenttien lataamiseen painettavaksi. Itserekisteröi itsesi kurssille ja palauta tentti oikean päivän kohdalla. Palautus sulkeutuu 4 päivää ennen tenttiä.

For teachers, for uploading paper exams to be printed. Self-enroll to course and submit to correct day submission box. Submission ends 4 days before the exam.

Course Image Tentit syyskuu / Exams Sebtember 2022

Tentit syyskuu / Exams Sebtember 2022

Vain opettajille / For teachers only
Course Image Tentit lokakuu / Exams October 2022

Tentit lokakuu / Exams October 2022

Vain opettajille / For teachers only
Course Image Tentit marraskuu / Exams November 2022

Tentit marraskuu / Exams November 2022

Vain opettajille / For teachers only
Course Image Tentit joulukuu / Exams December 2022

Tentit joulukuu / Exams December 2022

Vain opettajille / For teachers only
Course Image Tentit toukokuu / Exams May 2022

Tentit toukokuu / Exams May 2022

Vain opettajille / For teachers only