Course Image Digivisio – Arviointi

Digivisio – Arviointi

Digivisio 2030 hankkeen digipedagogiikkaan painottuva koulutuspaketti Arviointi,  Koulutuspaketti tulee sisältämään elementtejä yksilölliseen oppimiseen, tiimioppimiseen ja kollegiaaliseen oppimiseen sekä innovatiiviseen kumppanuuteen. Oppimisen integrointi erilaisiin uusiin työtehtäviin ja haasteisiin, projekteihin ja kehitysryhmiin on suositeltavaa. Koulutuksissa tulee olla soveltuvia osia sekä aloittelijoille että edistyneille opettajille ja tukipalveluiden asiantuntijoille.