Jännitys- ja venymäkäsite, materiaalien mekaaniset ominaisuudet, aksiaalikuorma, vääntö,
taivutus, suora leikkaus, yhdistetyt rasitukset, tasojännitystilan jännitys-venymäyhteys,
lujuushypoteesit, palkkien ja akselien yksinkertainen mitoitus.