Tutustuminen konetekniikan opintokokonaisuuteen ja koulutusohjelman käytäntöihin
sekä kansainvälisiin opintoihin. Tutustuminen opinto-oppaan sisältöön jahenkilökohtaisen
opintosuunnitelman laatiminen. Tutustuminen erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut konetekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä. Oman opiskelutyylin kehittäminen.
Omien opiskelua ja uraa koskevien tavoitteiden hahmottaminen ja niiden eteen toimiminen.
Tiedonhaun alkeiden opetteleminen sekä tutustuminen kirjastoon ja sen palveluihin. Yrittäjyyteen tutustuminen. Perehtyminen tietoturvallisuuteen päivittäisessä toiminnassa.