Järjestelmällinen koneensuunnittelu, erityisesti koneenosien vuorovaikutus sekä
valmistettavuus huomioon ottaen. Arvoanalyysi tuotesuunnittelussa. Rakennemuotoilun
periaatteet. Tuotesarjat, modulaarisen tuotearkkitehtuurin luominen ja suunnittelu. Robust
Design, tuotteen laatu, koesuunnittelu. Poikkitekninen näkökulma tuotekehitysprojektissa.
Elinkaariajattelun liittäminen osaksi järjestelmällistä koneensuunnittelua. Tuotetiedonhallinta
ja projektinhallinta. Opiskelija perehtyy ryhmätyössä yhteen metalliteollisuuden
asiakasympäristöön niin, että hän tietää asiakkaan olennaisimmat tarpeet, jotka koskevat yhtä
koneteknistä tuotetta. Ryhmätyössä ideoidaan uusia laitteita ja rakenteita tai kehitetään
olemassa olevia. Opiskelijat etsivät itsenäisesti ryhmätyöaiheet (mielellään jo edeltävän
syksyn aikana).