Pelin tekeminen Unitylla videoluentojen ohjeita seuraten, ja tämän pelin muokkaaminen itsenäisesti. Netissä suoritettava C#-tutoriaali. Luentokalvot ohjelmointikonsepteista, tekijänoikeuksista ja game design:ista. Ohjelmoinnin harjoitustehtävät, sekä ohjelmoinnin pakolliset tehtävät. Quizit Unitysta, sekä ohjelmoinnista C#:lla.