Luennoilla käsitellään staattisen lineaarikimmoisen FE-analyysin kulkua tarkoituksena antaa
perustiedot mm. elementtien jäykkyysmatriisien johtamisesta, globaalin jäykkyysmatriisin
kokoamisesta, reunaehtojen ja kuormitusten käsittelystä sekä tehtävän ratkaisusta.
Harjoituksissa tutustutaan FE-mallinnukseen kaupallisten ohjelmistojen avulla.