WWW -sovellusarkkitehtuurit ja standardit. Ohjelmointikielet ja ohjelmointirajapinnat interaktiivisiin client-server -ohjelmistoihin (mm. JavaScript, PHP, AJAX). Web-pohjaisten ohjalmistojen tehokas hallinta ja julkaisu. Kurssi on ohjelmointi-intensiivinen.