Eri murtumismekanismien aktivoituminen käyttötilanteesta riippuen. Staattisen ja väsyttävän kuormituksen tunnistaminen ja väsyttävän kuormituksen luokittelu väsymisennusteen laatimiseksi. Eri tasoisten jännityskeskittymien luokittelu. Kuormituspohjainen liitostyyppien luokittelu. Hitsin kestävyyden määritys staattisessa ja väsyttävässä kuormituksessa. Lommahduksen ja muiden stabiiliusilmiöiden tunnistaminen erilaisilla kuormitus- ja reunaehdoilla sekä rakenteen standardin mukainen mitoitus. Hitsauksen ja kylmämuovauksen aiheuttamien jäännösjännitysten merkitys rakenteen käytettävyyteen.