Help with Search courses

Relational model and relational database design, Introduction to relational Algebra. Database applications, data distribution and architectures. Data storage and retrieval, data scalability, performance, security, authorization. Modeling and programing for semi-structured data, secondary storage management.

Johdon laskentatoimen käsitteet, kehitys ja laskennan trendit. Strategisen ohjauksen ja kustannusjohtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.

Johdon laskentatoimen käsitteet, kehitys ja laskennan trendit. Strategisen ohjauksen ja kustannusjohtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.

Relational model and relational database design, Introduction to relational Algebra. Database applications, data distribution and architectures. Data storage and retrieval, data scalability, performance, security, authorization. Modeling and programing for semi-structured data, secondary storage management.

Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahan kysyntä ja korkojen määräytyminen. Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita sekä rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.