Help with Search courses
Project planning, Project execution, monitoring and control. Project quality management. Project human resource management and collaboration within projects. Special characteristics of software projects. Agile project management.
Kurssilla käydään läpi yleisimmät toimisto-ohjelmat, tiedostoformaatit, rakenne-elementit ja niiden muotoilu sekä dokumenttien automatisoinnin perusteet.

Relational model and relational database design, Introduction to relational Algebra. Database applications, data distribution and architectures. Data storage and retrieval, data scalability, performance, security, authorization. Modeling and programing for semi-structured data, secondary storage management.

Perehdytään tietojärjestelmiin, niihin liittyviin peruskäsitteisiin ja miksi tietojärjestelmät ovat olennaisia organisaation kilpailukyvylle. Tutustutaan tietojärjestelmien kehittämiseen. Tutustutaan tietojärjestelmien hallintaan liittyviin haasteisiin.

Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahan kysyntä ja korkojen määräytyminen.
Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita sekä rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.

Strategisenjohtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Suorituskyvyn mittauksen perusteet ja budjetoinnin kehittäminen. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Taloudelliset kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva.

Strategisen johtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.

Yleiset työelämätaidot. Opitun tiedon soveltaminen ja kokemusperäisen tiedon hankkiminen. Raportin kirjoittaminen.

Relational model and relational database design, Introduction to relational Algebra. Database applications, data distribution and architectures. Data storage and retrieval, data scalability, performance, security, authorization. Modeling and programing for semi-structured data, secondary storage management.