Help with Search courses
Relational model and relational database design, Introduction to relational Algebra. Database applications, data distribution and architectures. Data storage and retrieval, data scalability, performance, security, authorization. Modeling and programing for semi-structured data, secondary storage management.
Project planning, Project execution, monitoring and control. Project quality management. Project human resource management and collaboration within projects. Special characteristics of software projects.

Tietojärjestelmien operatiivinen ja strateginen rooli organisaatioissa; tietojärjestelmiin liittyvä etiikka, yksityisyyden suoja ja tietoturva; johdanto tietokantojen ja liiketoimintaprosessien mallinnukseen. (muutettu 21.12.2017)

Kurssilla käydään läpi yleisimmät toimisto-ohjelmat, tiedostoformaatit, rakenne-elementit ja niiden muotoilu sekä dokumenttien automatisoinnin perusteet.

Strategisen johtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.

Yleiset työelämätaidot. Opitun tiedon soveltaminen ja kokemusperäisen tiedon hankkiminen. Raportin kirjoittaminen.