Ydinaines: Keskeisten immateriaalioikeuksien (erityisesti tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki) juridinen tausta ja niiden hyödyntämiseen liittyvät sopimuskäytännöt, IT-sopimukset, kustannussopimukset sekä verkkokaupan juridiikka huomioiden myös kuluttajan asema.
Täydentävä tieto: Tekijänoikeuden ja henkilötietojen käsittely internet-palveluissa kuten some-palvelut. Tekijänoikeuden, patentin, tavaramerkin lisensiointikäytännöt. IPR:ien merkitys startup-yrityksille. Eräät aineettomiin oikeuksiin liittyvät verotuskysymykset. Oikeuksien siirtyminen työ- ja toimeksiantosuhteissa.
Erityistieto: Standardisoinnin perusasiat sekä yritysten väliseen T&K-yhteistyöhön jaIPR:iin liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset.