Opintojaksolla käsitellään hitsausmetallurgian perusteita käytäntöön sovellettaviksi. Opintojaksolla käsitellään eri materiaalien hitsauksessa syntyvien makro- ja mikrorakenteiden ennustamista ja niiden ominaisuuksien vertailua sekä materiaalien hitsauksen aiheuttamaa metallurgista käyttäytymistä. Opintojaksolla käsitellään: hitsattavuus-käsite, hitsisulan jähmettyminen ja kiinteän tilan muutokset, hitsausliitoksen vyöhykkeet ja mikrorakenteet sekä niihin vaikuttavat tekijät, syntyvien mikrorakenteiden ennustaminen matemaattisia malleja soveltamalla.