Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. Hitsaustuotannon kehittäminen, laatu ja tuottavuus. 2. Hitsauksen mekanisointi ja hitsausautomaatio. 3. Hitsauksen koordinointi ja laadunvarmistus.