Kurssi tarkastelee organisaatiokäyttäytymistä yksilö-, ryhmä-, ja organisaatiotasolla. Yksilötasolla kurssin pääteemoja ovat persoonallisuus ja arvot, havaitseminen ja päätöksenteko, asenteet työssä, motivaation peruskäsitteet ja niiden sovellukset sekä mielialat ja emootiot. Ryhmätasolla pääteemoja ovat ryhmät ja tiimit, ihmisten johtaminen, valta ja politiikka sekä konflikti ja neuvottelu. Organisaatiotasolla sisältönä ovat kulttuuri ja muutos. Organisaatiokäyttäytymisen tutkimusmenetelmät. Psykologinen omistajuus organisaatiossa.