Kandidaatintyö on kandidaatintutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä työn aiheeseen. Kandidaatintyö tehdään pääaineen opintojaksoon kuuluvana opinnäytetyönä. Kandidaatintyössä pääpaino on kirjallisuustutkimuksessa, jota voidaan täydentää soveltuvin osin käytännön osuudella. Kandidaatintyö voidaan tehdä myös ryhmätyönä, mutta tällöin jokaisen opiskelijan osuus työssä on oltava selvästi nähtävissä.