Todennäköisyyslaskentaa jakaumien perusteella, luottamusvälit, hypoteesien testaus.