Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä valittuun ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Diplomityö on tutkimustehtävä, noin 6 kuukauden työpanoksen vaativa pääaineen syventäviin opintoihin liittyvä opinnäytetyö. Aiheen käsittelyssä opiskelijan on osoitettava kypsyyttä tehdä diplomityö itsenäisesti tehtyjen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojaksoon kuuluu seminaarit.