Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla diplomi-insinöörin tutkinnon yleisrakenteen ja siihen sisältyvät osiot. Opiskelija hahmottaa opintojensa opintopolun sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen opintopolun eri vaiheissa. Opiskelija osaa etsiä omiin opintoihinsa liittyvää neuvontamateriaalia sekä neuvontahenkilöstöä. Opiskelija tunnistaa kirjaston tarjoamat palvelut ja osaa konetekniikan tiedonhaun alkeet. Opiskelija tuntee JEDI-ohjelman etäopetusympäristön eri palvelut ja käytettävät työkalut.