Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Tutustuminen sähkötekniikan opintokokonaisuuteen, pää- ja sivuaineisiin sekä opettajatuutoreihin, opintojen ohjaajaan ja opintoneuvojaan sekä erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä. Tekniikan tiedonhaun alkeita. Opiskelija saa tietoa kv-harjoittelusta ja kv-opiskelijavaihdosta ja kykenee tarvittaessa hankkimaan lisätietoa.