Tieteellisen työn perustaidot ja työskentelytavat. Suullinen esitys seminaarissa ja toisen   kandidaatintyön opponointi.