Opintojakso koostuu yliopisto-opiskelun yleisistä asioista, jossa tutustutaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen rakenteisiin, opiskelijapalveluihin ja kv-opintoasioihin. Konetekniikan koulutusohjelman osuudessa annetaan valmiudet suunnitella henkilökohtainen opintosuunnitelma, opetellaan konetekniikan opinnoissa tarvittavat tiedonhaun alkeet kirjaston palveluja hyödyntäen sekä tutustutaan käytännön harjoitusten avulla konetekniikan koneisiin ja laitteisiin. Opettajatuutorointia. Osaamisalueiden professoreiden pitämät tietoiskut omista tutkimusaiheistaan ja opintojaksoistaan.