Kvantitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteet, kvantitatiivisen tutkimuksen tyypit ja tiedonhankinnan menetelmät, keskeiset monimuuttujamenetelmät (faktorianalyysi, regressioanalyysit ja lineaariset mallit), kvantitatiivisen tutkimuksen raportointi, reliabiliteetin ja validiteetin arviointi. SAS-ohjelmiston käyttö analyysissa.