Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistyylit, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen seuranta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen, lähdeviittaustekniikka. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.