Puutuoteteollisuuden nykytilan ja tulevaisuuden sekä tulevaisuuden strategioiden eri näkökulmien vertailu. Puutuoteteollisuuden tuotteiden tuotantomäärien kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Rakennuspuusepänteollisuuden, huonekaluteollisuuden ja puurakentamisen tuotteet sekä niiden valmistustekniikat ja niiden toteuttamisessa käytettävien koneiden ominaisuuksien vertailu- ja valintaperusteet. Prosessiautomaation sovellusten käyttökohteet puusepän- ja puulevyteollisuudessa sekä mekanisointi- ja automaatioratkaisuilla saavutettavan tuotantotehokkuuden analysointimallit.
Sahateollisuuden tuotantoprosessin vaiheittainen läpikäynti ja eri vaiheissa tarvittavien koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. Tuotannonvalvonnassa ja -optimoinnissa tarvittavien mallien käyttäminen raaka-aineen käsittelyssä ja sahausprosessin tuotannonsuunnittelussa. Sahaavien terien huoltonäkökohtien integrointi prosessitehokkuuteen. Mekaanisen metsäteollisuuden käyttämien mittaus- ja tuotannonvalvontasovellusten ja laitteiden toimintaperiaatteet sekä vertailukriteerit. Sahausasetteen optimointimetodit ja tietokoneavusteiset sovellukset pyrittäessä raaka-aineen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Perusteita systemaattisen ja analyyttisen ratkaisutavan soveltamisesta sahateollisuuden tuotantoprosessin kehittämiseen sekä yksilö- että ryhmätyönä.
Puun ja puutuotteiden käyttö kantavissa rakenteissa, puumateriaalien lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet, puurakenteet ja puurakennejärjestelmät, palkki-, pilari-, ristikko- ja levyrakenteiden mitoitus, palotekninen mitoitus, liitokset ja liitosten mitoitus, puurakenteiden kosteustekninen toiminta, puurakenteiden suunnitteluasiakirjat, puurakenteiden tuotanto- ja asennustekniikan perusteet.
Fiber resources. Practical principles of managing fiber resources. Fiber procurement. Macroscopial and microscopial structure of fiber materials and functions of fiber cells. Analysis of fibers with the Franklin method. Physical and mechanical properties. Empirical methods for defining strength properties. Modelling of relations between physical/mechanical/end use properties. Introduction to fiber based composites.