Opiskelija määrittelee sisällön yksityiskohtaisesti opiskelusuunnitelmassaan. Ohjauskieli: ranska, suomi tai englanti.
Viestintä: yrityksen kuvaus, koneen tai laitteen toiminnan kuvaus , valmistusprosessin kuvaus, tuotteiden kuvaus, toimintaohjeiden antaminen, matkaraportti, markkinoinnista puhuminen, menneestä kertominen, tulevan ajan ohjelmasta puhuminen, viestiminen puhelimitse ja sähköpostilla. Rakenteet: artikkelit, prepositiot, pronominit, preesens, passé composé ja imperfekti, futuuri ja konditionaali, subjunktiivi, passiivi, suora ja epäsuora esitys, sidesanat.
Viestintä: esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen, viestiminen puhelimessa ja sähköpostilla (hyvin yksinkertaisessa muodossa), muodollisen ja epämuodollisen viestinnän peruserot, kysymysten esittäminen, mieltymysten ilmaiseminen. Rakenteet: preesens, artikkelit, paikan prepositiot, prepositiot à ja de, persoonapronominit, omistusta ilmaiseva rakenne, kieltolause, kysymyslause, lukusanat. Opetuskielet: ranska, suomi ja englanti.
Viestintä: viestintä matkustustilanteissa, asunnon kuvaileminen, työpäivästä puhuminen, suunnitelmista puhuminen, ravintolassa asiointi ja ruuasta puhuminen, viestiminen puhelimella ja sähköpostilla. Rakenteet: artikkelit, partitiivi, persoonapronominit, lähiajan futuuri, passé composé, adjektiivin muoto ja paikka, vertailumuodot, paikan prepositiot, prepositiot à ja de, demonstratiiviset adjektiivit ja pronominit, kysyvät pronominit Opetuskielet: ranska, suomi ja englanti.
Opiskelija määrittelee sisällön yksityiskohtaisesti opiskelusuunnitelmassaan. Ohjauskieli: ranska, suomi tai englanti.
Viestintä: kaupassa asiointi, työstä, työpaikasta ja työoloista puhuminen, tuotteista puhuminen, yritysesittely (lyhyesti), työnhakuun liittyvä viestintä: CV:n kirjoittaminen, valmistusprosessin kuvaus (lyhyesti) Rakenteet: artikkelit, prepositiot, imperfekti, passiivirakenne, nominalisaatio, persoonapronominit, relatiivipronominit, Opetuskielet: ranska, suomi ja englanti.
Viestintä: työympäristöstä puhuminen, ohjeiden, kieltojen ja ehdotusten antaminen ja ymmärtäminen, vioista ja niiden korjaamisesta puhuminen, pankissa asiointi, lääkärin vastaanotolla asiointi, henkilön kuvailu, menneestä kertominen, tulevan ajan ohjelmasta puhuminen. Rakenteet: artikkelit, imperfekti ja passé composé, futuuri, konditionaali, gerundi, ! persoonapronominien objektimuodot, relatiivipronominit., Opetuskielet: ranska, suomi ja englanti.