Introduction to distributed database systems, distributed database applications, databases systems and internet, distributeddata storage and retrieval, data scalability, performance, data warehousing and data mining from the perspective of value creation and communication indistributed systems, advanced topics in databases such as security, authorization, modeling and programing for semi-structured data, secondarystorage management, query execution.
Project planning, Project execution, monitoring and control. Project quality management. Project human resource management and collaboration within projects. Special characteristics of software projects.
Kurssilla käydään läpi erilaisia tietojärjestelmiä ja niiden keskeisiä piirteitä. Esimerkiksi kurssilla tullaan esittelemään LUT:n tietojärjestelmiä opiskelijoiden kannalta keskeisistä näkökulmista ml. kokonaisarkkitehtuuri, tietoturva ja opiskelu; tietoturvan, yksityisyyden ja käytettävyyden rooli tietojärjestelmissä yleisesti; tietojärjestelmien toimitusprojektien läpivienti järjestelmätoimittajan näkökulmasta ja tietojärjestelmiin perustuvan liiketoiminnan kokonaiskuva.
Kurssilla käydään läpi yleisimmät toimisto-ohjelmat, tiedostoformaatit, rakenne-elementit ja niiden muotoilu sekä dokumenttien automatisoinnin perusteet.
Strategisen johtamisen haasteet ja arvoketjuajattelu. Toimintolaskenta ja sen soveltaminen tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyvissä laskelmissa. Suorituskyvyn mittauksen perusteet. Kilpailija-analyysit. Controllerin työnkuva ja osaamishaasteet.